БГ EN
Начало За нас Нашите членове Проекти Партньори Библиотека Връзки Контакт с нас


Събития
Новини
Галерия
     


bgrc@bulrefcouncil.org
 
     
     
     
     
 
Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение на гражданското общество, което работи в областта на убежището и миграцията в България.


БСБМ е  платформа за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и мигрантите в България.


БСБМ работи за укрепване на сътрудничеството между държавните институции и неправителствените организации по въпросите на националната бежанска и миграционна политика и практика.


БСБМ има за своя задача по-нататъшното развитие на отношенията между неправителствените организации на основата на общи принципи и ценности, разпределение на функциите и отговорностите.


Основната цел на БСБМ е засилване ролята на гражданското общество за формиране на равноправна и справедлива национална и европейска политика и практика по убежището, миграцията и интеграцията.


6 януари 2017

БЪЛГАРСКИЯТ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ търси да наеме сътрудник на непълен работен ден за периода от 25.01.2017г. до 31.12.2017г. по проект "Застъпничество за интеграция на бежанците в България", финансиран от Представителството на ВКБООН в България със следната длъжностна характеристика:

 • подпомагане организацията и изпълнението на дейностите по проекта, в т.ч. проследяване и отчитане на резултатите;
 • координация и комуникация с ВКБООН, държавни органи и институции, неправителствени организации, физически лица и бенефициенти;
 • събиране и обработка на данни по всички проектни дейности и свързаните области на интеграция на бежанците и чужденците със субсидирана закрила в България и подготовка на информация (на български и английски език), включително за разработване и обновяване на интернет-страницата на БСБМ;
 • писмен превод от и на английски език на документи, свързани с дейностите по проекта;
 • участие в срещи и мероприятия по възлагане от ръководителя на проекта;
 • подготовка на проекти на описателните отчети по изпълнението на проекта;
 • други съпътстващи дейности във връзка с гореописаната работа въз основа на изрично възлагане от страна на ръководителя на проекта.

Изисквания:

 1. Висше образование, магистърска степен
 2. Владеене на български и английски eзик (писмено и говоримо)
 3. Свидетелство за управление на МПС (категория В)
 4. Добра компютърна грамотност (Window Office, Excel, PPT)

Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на цялата страна и изискват възможност и готовност за командировки и пътуване.

Работата ще бъде изпълнявана на базата на граждански договор по реда на ЗЗД.

Кандидатстване с мотивационно писмо и автобиография на електронна поща: bgrc@bulrefcouncil.org до 13.00 часа на 16.01.2017.

Покана за интервю ще бъде изпратена в срок до 20.01.2017г. единствено до кандидатите, селектирани въз основа на извършен предварителен подбор по документи. Обратна връзка до недопуснатите до интервю кандидати няма да бъде комуникирана.

 
   
 
уеб дизайн: www.need.bg